چه تناقض جالبی در اندیشیدن هاست . تا حالا به این قضیه فکر کردی ؟


از نظر انسانها سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند


ولی از نظر گرگها، سگها گرگهایی بودند که تن به بردگی دادند

تا در آسایش و رفاه زندگی کنند!


برچسب‌ها: ضصثقفغ