اینجا کربلا نیست.این کودک حضرت علی اصغر (ع) نیست

سال 61 هجری هم نیست, یزید حرامزاده هم زنده نیست

ولی...اینجا سوریه است...

سال 1435 هجری و اولاد حرامزاده یزید و معاویه هنوز

زنده اند و علی اصغر (ع) ها هنوز زنده اند...


برچسب‌ها: سوریه