پدر : ول کنید این بازی های کامپیوتری رو .
فرزند : با کامپیوتر بازی نکنیم پس چی کار کنیم ؟
پدر : ماهم مثل شما بچه بودیم . خیلی کارا . هفت سنگ ، لِیلِی
فرزند لبخند زد و گفت : این روز ها که سنگ روی سنگ بند نمیشود . با دوپای استوار هم نمیشود گام برداشت . چه برسد با یک پای لرزان .
.
.
سکوت پدر گویای همه چیز شد .....


برچسب‌ها: هفت سنگ