نمیدانم که تا حالا دقت کرده اید یا نه

.....حروف " خ م ی ن ی " در نام خمینی و خامنه ای مشترک است فقط نام خامنه ای یک آه بیشتر دارد که از دست خواص بی بصیرت می کشد...